Indlu Yethemba (Huis van Hoop)

Wie is Hetty

Hetty Bloem werkt sinds 2004 in Zuid-Afrika (Kriel) en richt zich op mensen met Aids. Door deze mensen te verzorgen met de liefde die God haar hen heeft gegeven, maar vooral door hen te bereiken met het Evangelie.

Hulp

Door de townships in te gaan met voedsel komt Hetty in contact met de lokale bevolking. Dankzij dit contact wijzen de mensen Hetty op de zieke mensen met HIV/Aids, die vaak wegkwijnen in donkere hoekjes. Hetty begeleid hen naar het ziekenhuis en geeft hulp bij inname medicijnen en verzorging.

Visie

Hetty is bezig om met Indlu Yethemba een thuiszorgorganisatie op te zetten. Dit wil ze doen door middel van een Aids zorg centrum, waar de zorg, die ze nu biedt, 24 uur per dag kan worden gegeven.

Heeft u vragen,wilt u meer informatie, of de nieuwsbrief ontvangen dan kunt u contact opnemen met het thuisfrontcomité. E-mail adres thuisfrontcomité: info(at)indlu-yethembaministries.org